Visa priser inkl. moms

Denna utbildning ger en ingående genomgång både teoretiskt och praktiskt om brandrisker, utrymningsrutiner med mera. Allt enligt prioteringsordningen rädda, larma och släck.

Utbildningen vänder sig till anställda och tillståndsansvariga på företag/förvaltningar samt entreprenörer. Heta Arbeten innebär arbete med svetsning, skärning, lödning, torkning, uppvärmning med låga eller hetluft, arbete med sliprondell och andra arbeten som ger upphov till öppen låga, het yta eller gnistor.

Utbildningen ger kunskap för att öka säkerheten och minska antalet skador och incidenter för att personal och besökare vid campinganläggningar ska kunna känna sig trygga.

Denna utbildning ger deltagarna god kunskap om hur och varför den interna brandskyddskontrollen – IBK –  genomförs. Utbildningen ger de som skall utföra IBK tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna utföra, ge information samt skapa medvetenhet kring den egna brandskyddspolicyn. 

Denna utbildning är enbart praktisk brandskyddsutbildning för alla som ger goda kunskaper i hantering av handbrandsläckare och att släcka brand i kläder.

Denna utbildning ger deltagarna god kunskap om brandrisker och hur man hanterar handbrandsläckare och andra brandredskap. Vi går också igenom vilka strategier man använder vid utrymning.