Visa priser inkl. moms

När det verkligen gäller

Vi ser till att du har rätt utrustning och utbildar dig att göra rätt – när det verkligen gäller.

När det verkligen gäller

Vi ser till att du har rätt utrustning och utbildar dig att göra rätt – när det verkligen gäller.

Link to: UtbildningarLink to: Webshop
Link to: UtbildningarLink to: Webshop

NÄR DET VERKLIGEN GÄLLER

Vi är det bästa alternativet när det gäller utbildningar inom sjukvård, HLR, brandsäkerhet och krisstöd. Alla våra instruktörer är verksamma i yrken inom sjukvård eller räddningstjänst.

Det är du som har bäst förutsättningar att förhindra att ett tillbud eller en olycka utmynnar i tragedi. Vi vet att det som görs de första minuterna är direkt avgörande när olyckan är framme.

Vi utbildar dig att göra rätt och ser till att du har rätt utrustning – när det verkligen gäller.